Młodzi Strażacy z Janowskiego Gimnazjum na nartach biegowych w OEE – Lasy Janowskie

Janów Lubelski, 08.02.2013r

Młodzi Strażacy z Janowskiego Gimnazjum na nartach biegowych w OEE – Lasy Janowskie

 

Po wielu dniach deszczu, nad ranem w czwartek 07.02.2013 r. zaczął padać śnieg. Ten śnieg był szczególnie oczekiwany przez narciarzy. Nie było go za dużo, ale właśnie tyle by pokryć świeżym puchem starą, już zmrożoną skorupę. I właśnie ten świeży puch jest przydatny do dobrej jazdy na biegówkach. Tego dnia grupa narciarzy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim pod opieką kadry przyjechała do Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie. Tu zaplanowano spotkanie kończące zapoznawczy Program imprezy turystyki kwalifikowanej – narciarskiej p. n. „Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie”. Program został opracowany w OSP w Janowie lubelskim i był realizowany przez tą OSP we współpracy z Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Celem było przygotowanie kondycyjne i skorygowanie nabytych umiejętności posługiwania się nartami biegowymi.

Wcześniej, od grudnia 2012 r. członkowie MDP uczestniczyli w zajęciach z teorii narciarstwa i w zajęciach praktycznych. Te zajęcia odbywały się w Sali Klasowej i Sali Gimnastycznej Gimnazjum, na Górce Narciarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej i na terenie Boiska przy Gimnazjum. Wtedy też nastąpiło praktyczne sprawdzenie umiejętności poprawnego wykonania większości z 18 ewolucji narciarstwa biegowego. W zajęciach wykorzystywano sprzęt narciarski zakupiony w 2011 r. przez OSP w Janowie Lubelskim za środki finansowe z dotacji Gminy Janów Lubelski przeznaczonej na wsparcie projektu profilaktyki uzależnień.

Już w OEE młodym strażakom przypomniano zasady zachowania się w środowisku leśnym i zasady bezpieczeństwa na nartach. Biorąc pod uwagę warunki śniegowe i atmosferyczne oraz konfigurację terenu w OEE kadra wyznaczyła odpowiedni teren do jazdy narciarskiej. Po rozgrzewce odbyły się marsze narciarskie w grupach po Małej i Dużej Trasie Edukacyjnej przy Wiacie. Tam uczestnicy zapoznali się z treścią tablic informujących o florze i faunie oraz środowisku przyrodniczym Lasów Janowskich. Celem marszów nie była rywalizacja i uzyskanie najlepszego wyniku lecz dokładne wykonanie kilku znanych już ewolucji narciarskich.

Po zajęciach narciarskich wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia ciekawej Wystawy Przyrodniczej w budynku Hotelowym OEE. Wysłuchali interesującej pogadanki pracownika OEE o pradziejach, historii i współczesności Lasów Janowskich a także o mieszkańcach leśnych zakątków i skrzydlatych władcach przestworzy. Obejrzeli fotogramy i realistyczne eksponaty. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy ognisku. Tam po gorącym posiłku z herbatą kadra przeprowadziła konkurs wiedzy przyrodniczej, narciarskiej i strażackiej. Zachętą do udziału w konkursie były ciekawe materiały reklamowe z Biura Promocji Urzędu Miejskiego, w tym mapy turystyczno – topograficzne nowego „Szlaku rowerowego Czarna Perła”. Później nastąpiło wręczenie nagród i certyfikatów a także podsumowanie całego programu. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z zajęć i chęć ich kontynuacji. Mówili o planach wyjazdów narciarskich, również w czasie bliskich już ferii zimowych. Po złożeniu podziękowań i pożegnaniach, szkolnym Gimbusem wszyscy wrócili do Gimnazjum.

Organizatorzy serdecznie dziękują Gminie Janów Lubelski za wsparcie finansowe na pokrycie kosztu wyżywienia, Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli za transport uczestników a Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie za życzliwe przyjęcie i gościnność.

Organizatorzy dziękują też kadrze i sympatykom za zaangażowanie w realizację Programu.

GALERIA 1

GALERIA 2

Antoni Sydor
Sekretarz OSP w Janowie Lubelskim
Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej