Czy w Janowie Lubelskim będzie Biały Orlik?

Janów Lubelski, dn. 07.09.2012 

Czy w Janowie Lubelskim będzie Biały Orlik?

Idea Białych Orlików, czyli sztucznych lodowisk ulokowanych przy znanych nam Orlikach powstała kilka lat temu w Ministerstwie Sportu. Celem było zwiększenie ilości zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, również w sezonie zimowym oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. W ramach promocji Ministerstwo dofinansowuję 50% kosztów inwestycji (dotacja do 300 tys. zł) a nawet pokrywa część kosztów animatora zajęć. Standardowy koszt budowy to 600 tys. zł. Urządzenie chłodzące lodowiska zapewnia stałą, dobrą powłokę lodową już w temperaturach jakie panują od listopada do marca. Białe Orliki są również bazą dla rekreacji i sportów zimowych oraz umożliwiają przygotowanie kondycyjne przed wyjazdem na narty w góry. Lodowisko byłoby też przydatne dla organizatorów Zimowej Imprezy Promocyjnej, byłoby zamiennikiem w przypadku załamania pogody i nagłego stopienia śniegu na trasach nart biegowych. Ponadto lodowisko mogłoby wzbogacić lokalną bazę turystyki aktywnej, która od kilku lat znacząco wpływa na dochody licznych już u nas firm turystycznych, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i pensjonatów. Jednak w Polsce i w regionie, z uwagi na specyfikę i koszty eksploatacji, Białych Orlików jest budowanych mniej niż Orlików klasycznych – dlatego też łatwiej jest uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. W sezonie zimowym 2010/2011 lodowisko Biały Orlik powstało w sąsiednim Biłgoraju, przy Szkole Podstawowej Nr 5. Są też lodowiska w Lublinie na Placu Litewskim i w Zamościu na Rynku. Wiele samorządów zastanawia się a niektóre sprawnie podejmują decyzję i szybko korzystają z okazji. Ostatnio deklarację przystąpienia do rządowego programu złożyły do Urzędu Marszałkowskiego władze Włodawy. Szacunkowy koszt budowy wyceniono tam na 380 tys. zł. W roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim podjęło inicjatywę i przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu wybudowało boisko Orlik 2012 w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej. Jeszcze przed budową przeprowadzono pierwsze rozmowy o zapewnieniu terenu na Biały Orlik. Teraz pojawia się pytanie: Czy w Janowie Lubelskim będzie Biały Orlik? Jak odpowiedział Starosta Janowski Jerzy Bielecki, w budżecie Starostwa nie ma pieniędzy na ten cel. Jednak stwierdził, że gdyby pieniądze przekazały zainteresowane Gminy Powiatu Janowskiego to Starostwo mogłoby być partnerem i prowadzącym inwestycję. Czy tak będzie i czy Wójtowie Gmin oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego przekonają do tej inicjatywy Radnych, dowiemy się w najbliższym czasie, przy opracowywaniu lokalnych budżetów. Dobrze byłoby aby nasi przedstawiciele w Samorządzie Lokalnym zajrzeli do uchwalonych Gminnych Strategii Rozwoju gdzie zapisano wspieranie rozwoju turystyki i sportu. Może przypomną sobie też własne szkolne lata i tamte jazdy na łyżwach ……..

Szczegóły o rekreacji i sportach zimowych można znaleźć na stronie internetowej Janowa Lubelskiego w zakładce „Narciarstwo biegowe i śladowe”.

Antoni Sydor
Instruktor Rekreacji Ruchowej Autor Koncepcji
„Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i okolicach – 2006 r.”