PO ZDROWIE POPRZEZ NARCIARSTWO BIEGOWE – ARTYKUŁ

PO ZDROWIE POPRZEZ NARCIARSTWO BIEGOWE – ARTYKUŁ

 

W okresie od 1 czerwca do 14 grudnia 2011 r. realizowane było przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowie Lubelskim zadanie publiczne dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Adresowane ono było do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym. Było to prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym tj. organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ Po zdrowie poprzez narciarstwo biegowe”. Zadanie było sfinansowane ze środków przez Burmistrza Janowa Lubelskiego pana Krzysztofa Kołtysia.

W trakcie realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z inspektorem BHP panem Grzegorzem Nieborakiem których tematem było „Zasady bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie” oraz ćwiczeniach z pedagogami szkolnymi paniami Ewą Chmiel Oraz Olgą Jargiło na temat „Szkodliwości wszelkiego rodzaju używek oraz o agresji i przemocy. Następnie młodzież uczestniczyła w zajęciach ze wstępnego szkolenia użytkowania sprzętu narciarskiego. Kolejnym etapem realizacji projektu była nauka i doskonalenie jazdy na nartach. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych ( brak śniegu) do uprawiania narciarstwa, kadra wraz z podopiecznymi podołała temu zadaniu prowadząc uproszczoną formę zaplanowanych zajęć na sali gimnastycznej oraz na szkolnym boisku trawiastym.

Zakończeniem realizacji zadania miało być przeprowadzenie Mistrzostw Szkoły w Narciarstwie Biegowym, które zaplanowane było na 14 grudnia 2011 r. Ponownie najwięcej problemów sprawiła pogoda, gdyż znowu brakowało śniegu. Pomimo zaistniałym przeciwnościom losu organizatorzy wraz z uczestnikami zawodów zdecydowali o przeprowadzeniu biegu przełajowego, który odbył się na terenach należących do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „ Lasy Janowskie”. W biegu w którym oprócz klasy sportowej udział wzięli wszyscy chętni uczniowie z janowskiego gimnazjum w kategorii dziewcząt 800 m najlepsze okazały się zawodniczki:
1. Kulpa Karolina II E
2. Kiszka Aneta I A
3. Flis Wioleta III G
4. Startek Barbara III G
5. Małek Izabela III G
6. Oleszko Agata II E
natomiast w kategorii chłopców najlepsze wyniki uzyskali:
1. Brodowski Damian II E
2. Jakubiec Kamil II B
3. Krawczyk Łukasz II E
4. Fiedorek Karol II E
5. Skubik Bartłomiej III B
6. Krzysztoń Krzysztof III B
Po zaciętej i wyczerpującej rywalizacji na wszystkich uczestników dla ogrzania organizmu na mecie czekała gorąca herbata z cytryną. Następnie odbyły się krótkie zajęcia z narciarstwa po których nastąpiła uroczysta część zawodów.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim pan Andrzej Tomczyk wraz z Prezesem OSP w Janowie Lubelskim panem Grzegorzem Kwietniem wręczyli zwycięzcom biegów statuetki, medale, dyplomy oraz pamiątkowe znaczki wszystkim uczestnikom. Uczniowie klasy sportowej biorący udział w realizacji projektu otrzymali także Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia „ Po zdrowie poprzez narciarstwo biegowe”. Kolejną doniosłą chwilą było oficjalne przekazanie przez Prezesa OSP pana Grzegorz Kwietnia na ręce Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II pana Andrzeja Tomczyka 15 kompletów nart biegowych z kijkami.

Na zakończenie sportowych zmagań oraz po dekoracji uczestników zawodów odbyło się integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek, zaś głodni sportowych zmagań uczniowie uczestniczyli w rekreacyjnych grach i zabawach z piłkami. Czekając z niecierpliwością na obfite opady śniegu, dla wszystkich uczestników realizujących projekt przewidziane są zawody w narciarstwie biegowym w innym sprzyjającym terminie.

Pomimo trudności spowodowanych kaprysami aury udało się zrealizować zaplanowane działania co byłoby niemożliwe bez pomocy Burmistrza Janowa Lubelskiego pana Krzysztofa Kołtysia, Ochotniczej straży Pożarnej w Janowie Lubelskim oraz Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Ze sportowym podziękowaniem i pozdrowieniem.
Opiekunowie grupy: Małgorzata Lewczuk i Grzegorz Sowa.