Zaproszenie na XI Krajoznawczy Rajd Rowerowy – 11 maja