Zaproszenie na wyjazdy studyjne: „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – malina i borówka”

Zaproszenie na wyjazdy studyjne: „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – malina i borówka”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Zaproszenie na wyjazdy studyjne:

„Ekologiczna uprawa owoców miękkich – malina i borówka”

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje 2 wyjazdy studyjne na Borówkowe Factory oraz Malinowe Factory, które odbędą się:

Borówkowe Factory 2020 w dniu 4 września 2020 r. w gospodarstwie dr Pawła Krawca w Karczmiskach

Malinowe Factory 2020 w dniu 5 września 2020 r. w gospodarstwie dr Pawła Krawca w Karczmiskach

Celem operacji jest podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia w zakresie technologii uprawy malin i borówki, innowacyjnych rozwiązań oraz pozyskanie nowych kontaktów wśród rolników, doradców, przedsiębiorców. W formie wykładów uczestnicy otrzymają informacje dotyczące technologii uprawy malin i borówki z uwzględnieniem min. doboru odmian, środków ochrony roślin i nawozów, przygotowania gleby pod uprawę itd. Przewidziane są spotkania z ekspertami i przedstawicielami firm.

Borówkowe Factory – w programie:

Wstępna ocena 14 odmian borówki posadzonych w różnych systemach uprawy,

Ocena różnych systemów prowadzenia roślin i programów nawożenia.

Ta sama odmiana – różne pochodzenie. Porównanie jakości materiału szkółkarskiego.

Przygotowanie plantacji borówki do zimy.

Malionowe Factory – w programie:

Ocena różnych systemów odkażania gleby i ich wpływ na wzrost malin w drugim roku uprawy.

Maliny w pojemnikach – 4 rodzaje podłoża.

Kolekcja 17 odmian jeżyny w pierwszym roku wzrostu.

Ocena różnych programów nawożenia i ochrony malin.

Maliny dla przetwórstwa – nowe koncepcje uprawy.

 

Do udziału w wyjazdach zapraszamy rolników, przedstawicieli doradztwa rolniczego, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rolniczych, około rolniczych i naukowych przedstawicieli stowarzyszeń.

Wyjazd z Końskowoli – parking LODR w Końskowoli ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola w godzinach rannych.

Ilość miejsc ograniczona – I dzień 20 osób, II dzień 20 osób. Udział jest bezpłatny.

Na każdy z wyjazdów należy zgłosić się na oddzielnych kartach zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 sierpnia 2020r. skan na adres e-mail: breniuszek@wodr.konskowola.pl

Kontakt w sprawie udziału w wyjazdach:

Bożena Reniuszek tel. 661 107 344

– Karta zgłoszenia wyjazd borówka

– Karta zgłoszenia wyjazd malina