ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Informacja o projekcie
nr POKL.07.02.02-06-095/09

„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”


Projekt  skierowany jest do:
•    działających Podmiotów Ekonomii Społecznej typu „non profit” czyli tych podmiotów, które ewentualne nadwyżki przychodów nad kosztami przeznaczają na działalność statutową wspierającą obszar ekonomii społecznej poprzez świadczenie dóbr i usług społecznych


•    osób fizycznych, które pragną zakładać podmioty ekonomii Społecznej lub w przyszłości planują działać w sektorze ekonomii społecznej.
Zapraszamy do projektu również te osoby, które zamierzają systematycznie budować potencjał kapitału ludzkiego i organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej oraz te osoby, które budują potencjał podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego.

Głównym celem projektu jest rozwijanie Sektora Ekonomii Społecznej i zwiększenie potencjału Ekonomii Społecznej poprzez wykreowanie do końca 2011 r. stu Specjalistów Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim, którzy wzmocnią swoim potencjałem działania sektora ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej.