Zachęcamy do zgłaszania przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zachęcamy do zgłaszania przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gmina Janów Lubelski jest w trakcie opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022”. Do tej pory mieliśmy okazję spotykać się z Państwem podczas licznych konsultacji, warsztatów, konferencji czy pikniku rewitalizacyjnego w Parku Miejskim.

W związku z zakończeniem etapu wyznaczenia obszaru rewitalizacji serdecznie zachęcamy do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (poprzez wypełnienie Karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych), które chcielibyście Państwo zrealizować na obszarze rewitalizacji (wzór w załączeniu).

Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane na nim problemy społeczne oraz jeden z poniższych problemów:

– przestrzenno-funkcjonalnych

– gospodarczych

– technicznych

– środowiskowych.

Zgłaszane mogą być zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, gospodarcze jak również projekty społeczne tzw. miękkie.

Zgłoszone przedsięwzięcia będą miały szansę zostać wpisane do  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022”, na listę planowanych, podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Jeśli zgłoszone przedsięwzięcie zostanie wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji, wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o środki na dofinansowanie m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcia należy zgłaszać za pośrednictwem Karty Przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

– osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. 23, I piętro)

lub

– za pośrednictwem poczty e-mail: pawel.wisniewski@janowlubelski.pl

Osoba do kontaktu: Paweł Wiśniewski, tel. 15/ 87 22 011

Szczegółową mapę obszaru rewitalizacji można znaleźć pod linkiem

http://janowlubelski.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=aa32117ad70f45e496fa92c82738915d

 

obszar_small

 

logo UE_small