Warsztaty z myślenia wizualnego dla mieszkańców Janowa Lubelskiego

Warsztaty z myślenia wizualnego dla mieszkańców Janowa Lubelskiego

W dn. 28-29.08.2017 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się „Innowacyjne warsztaty z myślenia wizualnego i videoscribingu”, dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO2” i zrealizowane we współpracy
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Myślenie wizualne to sposób na przekazywanie informacji za pomocą grafiki. Ta popularna w edukacji i biznesie technika pomaga uprościć złożone treści, uatrakcyjnić przekaz rysunkami i symbolami oraz jaśniej komunikować idee, strategie i wizje. Dzięki niej odbiorcy lepiej i na dłużej zapamiętują uzyskane informacje, ponieważ poszerza ona zakres myślenia, rozwiązywania problemów i komunikacji. Pierwsza część warsztatów dotyczyła  nauki alfabetu języka myślenia wizualnego m.in. ramki, dymki, punktury i postaci oraz zasad pisania markerami.

Drugi etap warsztatów obejmował videosribing, czyli utrwalenie procesu pisania i grafiki na filmie. Uczestnicy stworzyli podczas zajęć krótki film zachęcający do udziału w „Konkursie na plakat promujący produkt lokalny
z wykorzystaniem myślenia wizualnego” (https://youtu.be/UwNz_P1239A).  Miejsce pierwsze w konkursie zajęła Pani Joanna Lalik, miejsce drugie – Pani Marzena Stolarz i miejsce trzecie – Pani Rozalia Skiba. Nagrody
w konkursie – innowacyjne produkty GLOV  zasponsorowała firma Phenicoptere sp. z o.o. Nagrodzone prace można obejrzeć do końca września na wystawie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie Lubelskim.

W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta: uczniowie, studenci, nauczyciele oraz emeryci. Zdobyte umiejętności praktyczne będą mogli wykorzystać do tworzenia notatek wizualnych, plakatów, prezentacji oraz filmów promocyjnych. Zajęcia były również atrakcyjną formą zagospodarowania czasu wolnego i integracji społecznej. Proces zdobywania wiedzy z wykorzystaniem myślenia wizualnego sprawił uczestnikom wiele satysfakcji i przyjemności z rysowania.

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu kieruję
do Państwa: Janiny Skubik Prezes Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”, Łukasza Drewniaka Dyrektora Janowskiego Ośrodka Kultury, Ewy Dudzic-Faliseta współzałożycielki marki GLOV, Stanisława Gzika Prezesa firmy Trans-Pal oraz Przemysława Kołtysia właściciela firmy X-Light.

Emilia Żuber