Warsztaty: jak robić biznes na produktach lokalnych?

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” wraz z Partnerami zaprasza na jednodniowe warsztaty, których tematyka dotyczy rozwijania działalności na obszarach wiejskich bazującej na produktach lokalnych.

 

W naszym regionie warsztaty odbędą się (do wyboru) w Kośminie w siedzibie LGD „Zielony Pierścień” w dniu 7 września br. i w Końskowoli w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 10 września br.

 

Warsztaty skierowane są do osób z obszaru województwa lubelskiego, tj. rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników warsztatów. Preferowani będą uczestnicy do 35 roku życia.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do dnia 4 września 2019 r.  na adres: lgd@zielonypierscien.eu .

 

Informację na temat warsztatów można uzyskać pod nr telefonu: 81 50 16 140.

 

Informujemy, że warsztaty są organizowane w ramach projektu pn. „Wolanow Food Festival” realizowanego przez Gminę Wolanów w partnerstwie z LGD „Razem dla Radomki”, Związkiem Gmin Radomka oraz Gminą Potworów, we współpracy z LGD ,, Zielony Pierścień”(woj. lubelskie), LGD ,,Dolina Pilicy”(woj. łódzkie), LGD ,, Na Piaskowcu” (woj. świętokrzyskie) i LGD ,, Korona Północnego Krakowa” (woj. małopolskie).

 

Terminy warsztatów:

7 i 10 września 2019 roku. Woj. Lubelskie

05 i 06 września 2019 roku. Woj. Łódzkie

24 sierpnia i 12 września 2019 roku. Woj. Małopolskie

27 i 29 sierpnia 2019 roku. Woj. Świętokrzyskie

30 sierpnia i 14 września 2019 roku. Woj. Mazowieckie

 

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.