VII edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 8 września 2011 – Rusza VII edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, biblioteki, samorządy studenckie oraz inne lokalne instytucje mogą zgłaszać swój udział na stronie www.maszglos.pl

Celem tegorocznych działań jest usprawnienie komunikacji między władzą lokalną a mieszkańcami,
a także zachęcenie do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach parlamentarnych.