Uśmiechnięta minka na pikniku w Momotach Górnych

minka

W niedzielę 28 czerwca br. w Momotach Górnych odbył się I piknik rodzinny w ramach projektu grantowego pn. ,,Grunt to zdrowa rodzinka i uśmiechnięta minka” wsparty środkami finansowymi z Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg. Podczas pikniku dzieci mogły skorzystać bezpłatnie z dmuchanych zjeżdżalni, odbyła się również prezentacja sprzętu policyjnego i strażackiego. W trakcie pikniku przeprowadzone zostały konkursy z licznymi nagrodami pochodzącymi z realizacji projektu ,,Jedność przez różnorodność – sportowe spotkania sąsiedzkie szansą na rozwój społeczności lokalnych” wsparte finansowo środkami z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2015 r. Gminy Janów Lubelski.