“Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę” – konferencja 7 kwietnia

“Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę” – konferencja 7 kwietnia

plakat1

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

Janów Lubelski, dn. 7 IV 2017 r.

Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę.

Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania

szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące

im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Konferencja naukowa organizowana przez:

– Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

– Stowarzyszenie Ad Astra

we współpracy współorganizacyjnej z:

– Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie;

– Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;

– Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

– Katedrą Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;

– Katedrą Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;

– Pracownią Historii Oświaty i Wychowania Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;

– Zakładem Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja naukowa organizowana jest pod honorowym patronatem:

– Szanownej Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej;

– Szanownego Pana Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego;

– Szanownej Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty;

– Szanownego Pana Michaela Schudricha – Naczelnego Rabina Polski

– Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla (Popławskiego) – Arcybiskupa Prawosławnego Lubelskiego i Chełmskiego;

– Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika – Metropolity Rzymskokatolickiego Lubelskiego;

– Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – Ordynariusza Rzymskokatolickiego Diecezji Sandomierskiej;

– Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika – Ordynariusza Rzymskokatolickiego Diecezji Radomskiej.

PROGRAM

800Msza Święta w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Janowie Lubelskim.

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

830 – Rejestracja uczestników.

900 – Część oficjalna – nadanie imienia Tadeusza Seweryna auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, spotkanie z Krzysztofem Kulisiewiczem (wnukiem Profesora Tadeusza Seweryna) oraz powitanie gości.

Obrady plenarne: 1000 – 1140 i dyskusja: 1140 – 1200

Sekcja I (Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Moderator: dr hab. Tomasz Bochnak (Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego).

O wartości edukacyjnej wiedzy etnograficznej – dr hab. Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego);

Janowskie Gimnazjum Filologiczne w czasach działalności Adama Nowińskiego i Tadeusza Sewerynamgr Wiesława Dyjach (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim), Andrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra);

Tadeusz Seweryn – nauczyciel, artysta, etnograf – prof. dr hab. Zbigniew Libera (Zakład Kultury Regionów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego);

Sztuka ludowa oczami Tadeusza Seweryna – dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);

Gwary i folklor okolic Janowa Lubelskiego w zbiorach Archiwum Etnolingwistycznego UMCSprof. dr hab. Jerzy Bartmiński, mgr Beata Maksymiuk-Pacek, mgr Anna Michalec (Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Przerwa kawowa: 1200 – 1230

Obrady plenarne: 1230 – 1430 i dyskusja: 1430 – 1450 prowadzone w 5 sekcjach.

Sekcja II (Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Moderator: dr Elżbieta s. Monika Albiniak SDP (Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej).

Zabytki prahistoryczne w kolekcji muzeum Gimnazjum Filologicznego w Janowie Lubelskim – komentarz archeologa dr hab. Tomasz Bochnak, dr Agnieszka Půlpánowá-Reszczyńska (Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego);

Opieka społeczna w Janowie Lubelskim w okresie przedrozbiorowym – dr Wiesław Partyka (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

Życie i działalność społeczno-religijna błogosławionego ks. Stefana Grelewskiego – ks. dr Przemysław Pałacha (Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Sandomierskiej);

„Widziałem go jako kapłana żyjącego wiarą i pobożnego” – droga do świętości i kult Ks. Stefana Grelewskiego (1898-1941) ks. dr Rafał Piekarski (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Archiwum Diecezji Radomskiej);

Absolwenci janowskiego Gimnazjum im. Kanclerza Jana Zamojskiego w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiejks. dr Grzegorz Bzdyrak (Katedra Kościelnego Prawa Procesowego Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

Nauczanie religii w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim (1945-1960)ks. dr Piotr Tylec (Wyższe Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu).

Sekcja III (sala nr 102 w LO)

Moderator: dr Anna Mazur (Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Budynek dawnego więzienia w Janowie Lubelskim jako zabytek oświeceniowego humanitaryzmu w prawie karnymdr Hubert Mącik (Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego);

Szkolnictwo w Urzędowie w XV-XX wieku – prof. dr hab. Marian Surdacki (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

Rola Polskiej Macierzy Szkolnej w rozwoju oświaty na ziemiach polskich w latach 1906-1939prof. dr hab. Roman Pelczar (Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

Oświata biłgorajska w okresie międzywojennymdr Adam Balicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju);

Z dziejów wychowania lotniczego na Lubelszczyźniemgr Magdalena Rzepka (doktorantka Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego);

Działalność społeczna nauczycieli w Janowie Lubelskim i okolicach w okresie międzywojennym (1918-1939)mgr Zenon Baranowski (Janowskie Stowarzyszenie Regionalne).

Sekcja IV (sala nr 103 w LO)

Moderator: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Transmisja genetyczna, genealogiczna, kulturowa i wychowawcza pośród janowskich Tatarów i ich potomków, czyli o roli mężczyzn w przekazywaniu tożsamości etnicznej i kulturyAndrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra);

Literackie odwzorowanie wychowawczej roli kobiet w procesie asymilacji janowskich Tatarów w świetle „Zjawienia nad czarnym stawem” Wandy Jagienki Śliwinymgr Maria Borkowska-Kapka (Szkoła Podstawowa w Otroczu);

Juliusz Kleiner jako badacz twórczości Juliusza Słowackiego – dr hab. Agata Seweryn (Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

Karty tytułowe Cene urene. Analiza wybranych przykładówdr Anna Jakimyszyn-Gadocha (Zakład Kultury Żydów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego);

Cene urene Jakuba ben Icchaka Aszkenazego w kontekście dysymilacji Żydówdr Agata Rybińska (Zakład Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Stowarzyszenie Biblistów Polskich);

Jaakow Janower – janowski rabin. Czy autor Cene urene pochodził z Janowa (współcześnie dookreślanego przymiotnikiem dzierżawczym) Lubelskiego(?) – wstępne postulaty badawczeAndrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra).

Sekcja V (sala nr 217 w LO)

Moderator: dr Alicja Głaz (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim).

Zadania i efekty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w powiecie janowskimmgr Jarosław Lenart (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim);

Szkoła jako organizacja stale ucząca się, czyli funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskimmgr Agnieszka Trytek (Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim);

Szkoła w Białej – dawniej i dziśmgr Jolanta Nieścior, mgr Sylwia Placha (Zespół Szkół w Białej);

Rys historyczny szkoły w Branwimgr Krzysztof Fac (Szkoła Podstawowa w Branwi);

Rys historyczny szkoły w Dzwoli mgr Maria Kamińska (Zespół Szkół w Dzwoli);

Historia szkoły w Kocudzymgr Bożena Dubiel, mgr Urszula Kaproń (Zespół Szkół w Kocudzy);

Dzieje Szkoły w Krzemieniumgr Magdalena Kras, mgr Barbara Łupina, mgr Małgorzata Kędrak (Zespół Szkół w Krzemieniu);

W trosce o wszechstronny rozwój ucznia – historia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim (1999-2017)mgr Grażyna Kras (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim).

Sekcja VI (Sala Kameralna – Taras Plastyczny w Janowskim Ośrodku Kultury, II piętro)

Moderator: dr hab. Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Biskup Wincenty Pieńkowski (17861863) i jego czasyks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katedra Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

„Świątobliwy Wszelaki był rodem z miasta Janowa Ordynackiego”. Życie i twórczość Teofila Sebastiana Wszelakiego (1784-1855) o. mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie);

Ksiądz Dominik Surowski – męczennik z Białejmgr inż. Jacek Piotrowski (badacz niezależny – Warszawa);

Biskup Józef Drzazga – charakterystyka posługi biskupiejks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie);

Matka Tarsycja Stręciwilk – przełożona generalna Sióstr Pasjonistek – ze społeczności powiatu janowskiegos. mgr Michalina Chołaj CSP (Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa);

Współczesne zagrożenia ideowe w nauczaniu Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa – dr hab. Wanda Bajor (Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

Przerwa obiadowa: 1450 – 1620

Obrady plenarne: 1620 – 1800 i dyskusja: 1800 – 1820 prowadzone w 5 sekcjach

Sekcja VII (Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Moderator: prof. dr hab. Marian Surdacki (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

Ks. Józef Bazylak katecheta z Janowa Lubelskiegoks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katedra Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

O krytyce „złych przykładów […] przewracających umysły”. Dydaktyzm anonimowego utworu satyrycznego z końca XIX wieku – mgr Ewa Garbacz (emerytowany Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim).

Od edukacji filmowej do edukacji kulturowej – szkic o edukacji filmowej młodzieży z powiatu janowskiegomgr Emilia Żuber (Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, Stowarzyszenie Ad Astra);

Szkoła a środowisko pozaszkolne – wzajemne korzyści i uwarunkowania na przykładzie bieżącej działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskimmgr Wiesława Dyjach, dr Alicja Głaz (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim);

Najstarsza polskojęzyczna szkoła średnia w Janowie Lubelskim w czasie, przestrzeni i miejscachdr Elżbieta s. Monika Albiniak SDP (Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej);

Sekcja VIII (sala nr 102 w LO)

Moderator: ks. dr Grzegorz Bzdyrak (Katedra Kościelnego Prawa Procesowego Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

Przemiany oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim. Rzecz o dostosowywaniu się szkoły do potrzeb uczniów i zmieniającego się rynku pracymgr Teresa Biernat, dr Elżbieta Moskal (Zespół Szkół w Janowie Lubelskim);

Rola Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w środowisku lokalnymmgr Dariusz Wolan (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku);

Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie janowskim na przestrzeni stulecia i jego wpływ na przemiany lokalnego rynku pracymgr Mariusz Wieleba, mgr Jadwiga Chmiel (Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim);

Wpływ Ochotniczych Hufców Pracy na rozwój społeczny i zawodowy młodzieżymgr Emilia Felek, mgr Renata Flis (Grupa Wychowawcza w Janowie Lubelskim, Młodzieżowe Centrum Kariery w Janowie Lubelskim);

Początki nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Janowie Lubelskim w kontekście pamięci o uczniach pochodzenia żydowskiego – na przykładzie biografii Chaima Hirszmana zakorzenionej w Holokauście i mrokach powojennej rzeczywistościAndrzej Albiniak (Stowarzyszenie Ad Astra).

Sekcja IX (sala nr 103 w LO)

Moderator: dr Adam Balicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju).

„Głos Lubelski” i „Ziemia Lubelska” o sytuacji dziecka na Lubelszczyźnie w II Rzeczypospolitejmgr Ewa Wołoszyn (doktorantka Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego);

Praca oświatowo-wychowawcza Sióstr Pasjonistek w latach 1924-1955 dla społeczności Janowa Lubelskiegos. mgr Michalina Chołaj CSP (Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa);

Kościół prawosławny – doktryna i współczesność oraz transmisja norm religijnych w szkolnym programie nauczaniaks. mgr lic. Jarosław Szczur (Parafia Prawosławna p.w. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach);

Aspekt religijno-kulturowy gmachu janowskiego Liceum w odniesieniu do dziejów Cerkwi prawosławnej w Janowie Lubelskim oraz prawosławia na Lubelszczyźnieks. mgr Karol Korneliusz Wilkiel (Parafia Prawosławna p.w. św. Jerzego w Biłgoraju, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim);

Rola Biblioteki Pedagogicznej w Janowie Lubelskim w przestrzeni regionalnej – przeszłość i teraźniejszośćmgr Anna Żuraw-Łopata, Agnieszka Leśnik-Lewandowska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie filia w Janowie Lubelskim).

Sekcja X (sala nr 217 w LO)

Moderator: ks. dr Piotr Tylec (Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu).

Tworząc muzeum w Janowie Lubelskim. Od muzeum szkolnego przy Gimnazjum Filologicznym do Muzeum Fotografiimgr inż. Antoni Florczak (Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim);

Gimnazjum Janowskie w dokumentach Wacława Radomskiegomgr Barbara Nazarewicz (Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim);

Dzieje janowskiego Gimnazjum i Liceum w świetle ustaleń Stanisława Łukasiewicza i Leona Kuśmierczykamgr Izabela Anna Wąsek (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim);

Jak skutecznie przygotować ucznia do Olimpiady Chemicznej. Podsumowanie 10-letniej pracy koła chemicznego działającego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskimmgr Piotr Jakubiec (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim);

Rozwijanie kompetencji lingwistyczno-kulturowych młodzieży poprzez współpracę szkoły z partnerskimi instytucjami we Francjimgr Grzegorz Mazur (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim).

Sekcja XI (Sala Kameralna – Taras Plastyczny w Janowskim Ośrodku Kultury, II piętro)

Moderator: prof. dr hab. Roman Pelczar (Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży realizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskimmgr kom. Piotr Lenart (Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim);

Dziecko jako świadek, pokrzywdzony i sprawca czynu zabronionego w działalności Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskimmgr Małgorzaty Moskal (Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim);

Wychowanie społeczne w środowisku lokalnym na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskimdr Anna Mazur (Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);

Powstanie i działalność Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego w Janowie Lubelskim w kontekście prowadzonej na terenie powiatu janowskiego edukacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością w powiecie janowskimmgr Iwona Bielecka, mgr Elżbieta Czajka (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim);

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim jako środowisko wychowawczemgr Joanna Jaworska-Gumienik (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim).

Przerwa: 1820 – 1830

Podsumowanie konferencji: 1830 – 1850

(Aula im. Tadeusza Seweryna w LO)

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Wanda Bajor (Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

dr hab. Tomasz Bochnak (Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego);

dr hab. Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego);

dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM (Zakład Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);

dr hab. Janina Kamińska (Pracownia Historii Oświaty i Wychowania Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego);

ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie);

prof. dr hab. Zbigniew Libera (Zakład Kultury Regionów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie);

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);

prof. dr hab. Roman Pelczar (Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

dr hab. Agata Seweryn (Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

prof. dr hab. Marian Surdacki (Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie);

ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katedra Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie).

Komitet organizacyjny konferencji:

– Emilia Żuber,

– Wiesława Dyjach,

– Andrzej Albiniak.