Szkolenia: „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Szkolenia: „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przystępuje do realizacji operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

Operacja skierowana jest do:

  • rolników:
    – produkujących metodami ekologicznymi,
    – zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,
    – będących w okresie konwersji,
  • młodych rolników,
  • doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,
  • przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

W ramach operacji zaplanowano 4 terminy szkoleń oraz seminarium podsumowujące:

1. 27-29 września 2017 r. – szkolenie 1 – zgłoszenia przyjmowane do 22.09.2017 r.  karta zgłoszenia
27.09.2017 r., o godz. 08:00 – wyjazd spod siedziby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa;

2. 4-6 października 2017 r. – szkolenie 2 – zgłoszenia przyjmowane do 29.09.2017 r. karta zgłoszenia
4.10.2017 r., godz. 07:00 – wyjazd spod siedziby Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, powiat konecki do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa;

3. 11-13 października 2017 r. – szkolenie 3 – zgłoszenia przyjmowane do 6.10.2017 r.  karta zgłoszenia
11.10.207 r., godz. 06:00 – wyjazd spod siedziby Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, gmina Końskowola, powiat puławski do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa.

4. 18-20 października 2017 r. – szkolenie 4 – zgłoszenia przyjmowane do 13.10.2017 r.  karta zgłoszenia
18.10.2017 r., godz. 06:00 – wyjazd spod siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa.

5. 25-26 października 2017 r. – seminarium – zgłoszenia przyjmowane do 20.10.2017 r.  karta zgłoszenia – (miejsce i karta zostaną podane w późniejszym terminie)

Powrót z każdego ze szkoleń: wyjazd z Rzuchowej ok. godz. 15:30.
Podczas szkoleń zaplanowano pierwszego i trzeciego dnia wizytę w Regionalnym Centrum Produktu Lokalnego, podczas której uczestnicy zapoznani zostaną z procedurą tworzenia grup współpracy w innych regionach Polski.
Drugiego dnia odbędą się warsztaty w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach stowarzyszenia. Pokazane zostaną bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy kooperacji.
Realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne pozwala utrzymać bioróżnorodność na obszarach wiejskich, co wpływa na rozwój potencjału turystycznego wsi, chroni środowisko naturalne poprzez ograniczenia w zastosowaniu środków chemicznych w produkcji jak również promuje obszary wiejskie jako miejsca przyjazne zdrowiu człowieka.
W ramach operacji zaplanowano udział 262 osób.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport z miejsca zbiórek, ubezpieczenie i realizację programu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać we wskazanych terminach na adres: e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl lub faxem 22-729 72 91

Sprawę prowadzi Małgorzata Pucek – Kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: 22-729 66 34 wew. 112, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl


Ramowy program