Stypendia sportowe województwa lubelskiego

Do 31. stycznia potrwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2020 roku. O stypendia mogą ubiegać się sportowcy do 27. roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można składać do 31 stycznia br.

– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, która odbyła się w minionym roku w Lubelskiem pokazała, że mamy wielu zdolnych sportowców w regionie. Stypendium to forma wsparcia, aby dalej mogli rozwijać swoje pasje i kariery – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione warunki:

1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:

  • zajęła miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęła miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach
    i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach, objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich.

2) w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27. roku życia;

3) uprawia sport i konkurencję, objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;

4) zobowiąże się do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału
w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;

5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;

6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą złożyć:

  • kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;
  • właściwe kluby,
  • związki sportowe.

Wnioski będą rozpatrzone do 31 marca br. Kwoty stypendiów są uzależnione od osiągniętych wyników sportowych. Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (https://umwl.bip.lubelskie.pl) oraz stronie internetowej Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL (https://promocja.lubelskie.pl).

Remigiusz Małecki – Rzecznik Marszałka Województwa Lubelskiego