Stowarzyszenie KPJ zakończyło realizację projektu ”Cudze chwalicie swego nie znacie”

Stowarzyszenie KPJ zakończyło realizację projektu ”Cudze chwalicie swego nie znacie”

kpj_1

 

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego zakończyło realizację projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie” w ramach Konkursu Grantowego w Powiecie Janowskim finansowanego przez Starostwo Powiatowe i LGD ”Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim.
Projekt zakładał realizację dwóch zadań o charakterze warsztatów rękodzieła ludowego mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności na temat ginących zawodów na Ziemi Janowskiej.

Dnia 28 lipca 2015 r. przeprowadzone zostało pierwsze działanie – była to wycieczka rowerowa Janów Lubelski- Momoty Dolne. Trasa przebiegała : zbiórka JOK, ZOOM Natury, Kruczek, Nadleśnictwo, Ścieżka Przyrodnicza, Szklarnia-Ostoja Konika Biłgorajskiego. Planowane były warsztaty rękodzieła ludowego w Momotach Dolnych u pani Bronisławy Jagieło ale zostały odwołane i przeprowadzone 5 sierpnia w Janowskim Ośrodku Kultury.

Podczas warsztatów pani Bronisława Jargieło autentyczna twórczyni ludowa uczyła ręcznej techniki tworzenia kwiatów, bukietów, pająków, palm z bibuły i krepiny, według własnej wiedzy nabytej od swojej matki i babci. W warsztatach uczestniczyło 22 osoby(dzieci, dorośli). Drugie działanie to warsztaty garncarskie połączone z wycieczką rowerową z Janowa Lubelskiego do Łążku Garncarskiego przeprowadzone dnia 28 sierpnia 2015r. w pracowni garncarskiej pana Adama Żelazko w Łążku Garncarskim. Ponadto na trasie rowerowego przejazdu uczestnicy projektu zwiedzali ciekawe miejsca historycznie, archeologicznie i kulturowo: Pikule, Szklarnia, Kruczek, a przede wszystkim kapliczki i krzyże przydrożne na trasie przejazdu, dzięki czemu grupa zdobyła wiedzę historyczną i kulturową.

Warsztaty prowadzone były przez pana Adama i Rafała Żelazko, twórców ludowych, którzy swoje umiejętności toczenia gliny na kole nabyli od swoich przodków. Osoby będące na warsztatach własnoręcznie toczyły „można to tak nazwać „mazioczki” – jak twierdził pan Adam, który przekazał dużo informacji o swoich tradycjach rodzinnych i technice malowania i wypalania garnków glinianych. Główne cele, zadania projektu zostały zrealizowane, zgodnie z projektem, a była to integracja wielopokoleniowa, edukacja na temat tradycji ludowych i ludziach którzy je kultywują, edukacja historyczna, promocja zdrowego stylu życia i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej. Wszystkie działania, prowadzone były w okresie wakacyjnym i stanowiły ciekawą ofertę wypoczynku, integracji pokoleniowej, a przede wszystkim nieocenioną wiedzę o ginących zawodach, rękodziele ludowym, zawodzie garncarza.
We wrześniu w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem większości uczestników biorących udział w zadaniu. Można było obejrzeć wystawę zdjęciową, podzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, nabytymi umiejętnościami. Większość uczestników projektu zadeklarowało swoją obecność na zajęciach w Klubie Pracy Twórczej działającym przy Janowskim Ośrodku Kultury, by nadal utrwalać zdobyte umiejętności. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego, LGD” Leśny Krąg” i Stowarzyszeniu Kobiet Powiatu Janowskiego.

SKPJ.

 

                                                                                                                                     herb_300LGD_okrag__e_logoRETINA

Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim  oraz Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” w ramach Konkursu Grantowego 2015.