Spotkanie dot. produktów sieciowych dla MŚP

 

Zapraszamy na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania projektów na tworzenie innowacyjnych produktów sieciowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.3.2). Informacje o konkursie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/tworzenie-produktow-sieciowych-przez-msp

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży oferta różnych podmiotów posiadająca wspólny wyróżnik, markę, produkt, wspólną koncepcję.

Spotkanie odbędzie się w piątek 22 marca 2019 o godz. 11.00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i poprowadzi je przedstawiciel firmy EuroCompass z Lublina, który przedstawi zasady ubiegania się o dofinansowanie.

Kontakt: Urząd Miejski, Referat Promocji i Rozwoju, tel. 15/ 87 24 313