Regulamin Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie choinki. Tym bardziej smutnym wydaje się być fakt, iż na przestrzeni lat staje się coraz bardziej zapomnianym rytuałem, kojarzonym z odległymi czasami. By przypomnieć tę nieco uśpioną tradycję oraz pokazać, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym świecie, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela, Parafia p.w. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim zapraszają do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych – tradycji urządzania szopek betlejemskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dla podopiecznych placówek kulturalnych            i szkolnych świetlic oraz osób dorosłych z terenu Powiatu Janowskiego.

2.Wprowadzona jest także kategoria „szopka rodzinna”. Oprócz szopek wykonywanych indywidualnie do konkursu można zgłosić prace wykonywane przez całe rodziny. Na szopce powinna być zamieszczona informacja, że została wykonana przez rodzinę.

3.Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury z terenu Ziemi Janowskiej lub jej najbliższych okolic oraz mogą też nawiązywać do tradycji Lubelszczyzny.

4.Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru). Prosimy także o zaniechanie kserowania oraz skanowania elementów graficznych.

5.Szopka nie może być podświetlana, a jej wymiary nie mogą przekroczyć 50 cm x 50 cm x 50 cm.

6.Szopki mogą zawierać elementy ruchome.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Tymczasowej Siedziby Muzeum Regionalnego
w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16 ( Dom Nauczyciela) do 20 grudnia 2017 r.

Należy opatrzyć je metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów, klasy i szkoły do których uczęszczają, nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica);

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie w Sanktuarium w terminie od 4 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 7 stycznia 2017 r. o godz. 11.30 w Sanktuarium p.w. św. Jana Chrzciciela.

III Postanowienia ogólne.

1.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

 

Regulamin – konkurs na szopkę bożonarodzeniową (.pdf)