Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017

 

8 grudnia 2017 r. w hotelu Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim. miało miejsce oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017, którego inicjatorem  była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Fundację reprezentowała Natalia Gmurkowska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka FRDL. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, patronaty medialne: TVP3 Lublin, Dziennik Wschodni, Tygodnik Lokalny Wspólnota oraz Radio Lublin. Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Intencją pomysłodawców jest aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny ponownie stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Wyróżnionych zostało 20 gmin z naszego regionu, w tym Janów Lubelski.

Kategorie*/dane statystyki publicznej za rok 2016, na podstawie których Urząd Statystyczny w Lublinie opracował Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017:

 • dochody własne na 1 mieszkańca,
 • wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca,
 • wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca,
 • budżety środków europejskich na 1 mieszkańca,
 • podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców,
 • udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,
 • saldo migracji na 1 tys. mieszkańców dane za 2016 rok
 • wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,
 • czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców,
 • przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców,
 • zadłużenie gmin na dochód ogółem.

    

     *Na podstawie tych samych kategorii został opracowany Ranking Gmin Podkarpacia.

 

WYNIKI RANKINGU GMIN LUBELSZCZYZNY 2017.

 

1 Łęczna (gmina miejsko-wiejska) 52,36
2 Tomaszów Lubelski (gmina miejska) 51,24
3 Konopnica (gmina wiejska) 49,15
4 Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) 49,11
5 Nałęczów (gmina miejsko-wiejska) 48,44
6 Łukowa (gmina wiejska) 47,35
7 Wólka (gmina wiejska) 47,34
8 Głusk (gmina wiejska) 47,09
9 Krasnystaw (gmina miejska) 46,65
10 Jastków (gmina wiejska) 46,54
11 Lubartów (gmina wiejska) 46,35
12 Niemce (gmina wiejska) 46,31
13 Puchaczów (gmina wiejska) 45,77
14 Janów Lubelski (gmina miejsko-wiejska) 45,27
15 Puławy (gmina wiejska) 45,05
16 Radzyń Podlaski (gmina miejska) 45,02
17 Jeziorzany (gmina wiejska) 44,33
18 Garbów (gmina wiejska) 44,07
19 Puławy (gmina miejska) 43,85
20 Zamość (gmina wiejska) 43,83

Foto: Gabriel Waliłko