Przedsezonowe szkolenia zimowych aktywności w KAR „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim. Szkolenie wstępne w Domu Nauczyciela – listopad 2021 r.

Przedsezonowe szkolenia zimowych aktywności w KAR „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim. Szkolenie wstępne w Domu Nauczyciela – listopad 2021 r.

W Klubie Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim od listopada trwają przedsezonowe szkolenia zimowych aktywności ruchowych: nart biegowych i łyżew.

W siedzibie Klubu, w Domu Nauczyciela przeprowadzono pogadanki o zdrowym stylu życia i warunkach jazdy na tym sprzęcie.

W zajęciach gimnastyki  Pilates uwzględniono ćwiczenia wzmacniające siłę i poprawiające koordynację ruchową.

Odbyły się też zajęcia praktyczne z doboru sprzętu i ubioru, zakładania nart i pierwszych kroków. W hollu ćwiczono postawę wstępną i dostokową, krok zwykły, zmianę kierunku jazdy przestępowaniem, krawędziowanie i  zatrzymanie, podejście zakosami, jodełką i drabinką. Uczono rozpoznawania linii spadku stoku oraz wyboru trasy podejścia i zjazdu.

Teraz grupa chętnych oczekuje na dobry śnieg i na komunikaty o uruchomieniu lodowisk w naszym regionie.

Zajęcia przeprowadzono w ramach zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n. „Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia.”

Do spotkania na zimowych szlakach Ziemi Janowskiej,

Antoni Sydor – Instruktor Rekreacji Ruchowej, Instruktor Sportu, Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej.
Klub Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl”
w Janowie Lubelskim

Foto: Zuzanna Skoczyńska
Janów Lubelski, 06.12.2021 r.