Pierwsze koty za płoty czyli udany konkursowy debiut uczniów Szkoły Suki Biłgorajskiej!

Pierwsze koty za płoty czyli udany konkursowy debiut uczniów Szkoły Suki Biłgorajskiej!

W maju, w Janowie Lubelskim i w Lublinie odbyły się eliminacje do 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Po raz pierwszy w konkursie wzięli udział uczniowie janowskiej szkoły gry na instrumentach ludowych.

14 maja br. w Janowie Lubelskim w ramach Jarmarku Janowskiego odbyły się Regionalne Eliminacje do 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Do przesłuchań konkursowych w kategorii Duży-Mały przystąpiły dwie grupy instrumentalne działające przy Szkole Suki Biłgorajskiej: Zbigniew Butryn, Alicja Król, Antek Rosiński – grający na sukach oraz kapela: Krzysztof Butryn, Łucja Król (skrzypce), Patryk Mazur (skrzypce wtór), Olek Butryn (bębenek).

Po dobrym występie małych muzykantów, obie grupy zostały zakwalifikowane do dalszego wojewódzkiego etapu konkursu, który odbył się 28 maja w Lublinie w Muzeum Wsi Lubelskiej.

W lubelskim skansenie wystąpili reprezentanci 13 powiatowych i regionalnych przesłuchań. W kategorii Duży-Mały zaprezentowało się aż 7 grup. Jury do udziału w 51 OFKiŚL w Kazimierzu postanowiło wytypować grupę Zbigniewa Butryna.

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym to najważniejszy festiwal śpiewaków i kapel ludowych w Polsce, odbywający się od 1968 r. Jego głównym celem jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego.

To wyróżnienie bardzo nas ucieszyło i przyniosło nam dużo satysfakcji – choć jest to dopiero jeden z małych kroczków. Z dziećmi spotykamy się od roku, wtedy to po raz pierwszy wzięły skrzypce, suki i bębenki do rąk. Obecnie prowadzimy dwie grupy warsztatowe przy Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach. Zajęcia możliwe są dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bowiem prowadzona przez nas Szkoła Suki Biłgorajskiej od 2016 roku bierze udział w pilotażowym programie MKiDN „Mistrz Tradycji” – opowiada Krzysztof Butryn, muzykant, animator kultury, koordynator działań Szkoły Suki Biłgorajskiej.

 

Cieszy nas to tym bardziej, że od kilkunastu lat na konkursowej scenie w tej kategorii z naszego regionu nie występowali mali instrumentaliści. W kategorii Duży-Mały występowali jedynie śpiewacy ludowi i ich uczniowie – dodaje Zbigniew Butryn, założyciel Szkoły.

 

W tym roku Festiwal odbędzie się w dniach 22-25 czerwca. Przesłuchania konkursowe w kategorii Duży-Mały przewidziano 25 czerwca od g. 9.00 rano.
Pierwsze koty za płoty! Gratulujemy małym muzykantom!!!

 

* * *
„Szkoła Suki Biłgorajskiej – Mistrz Tradycji” to cykl warsztatów i spotkań dla najmłodszych zainicjowany w 2016 roku w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mistrz Tradycji”. Realizowany w ramach Szkoły Suki Biłgorajskiej projekt poświęcony jest poznawaniu i kultywowaniu tradycyjnej muzyki instrumentalnej Roztocza Zachodniego i Ziemi Janowskiej. Jest pierwszym tego typu działaniem w regionie i jednym z nielicznych w Polsce. Prowadzony przez MKiDN program to nowatorskie podejście do tematu zachowania dziedzictwa narodowego oraz dbania o przekazywanie umiejętności w obrębie jednej społeczności lokalnej. Program polegający na bezpośrednim, międzypokoleniowym przekazie unikatowej wiedzy i umiejętności kulturowych jest zgodny z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Szkoła Suki Biłgorajskiej w Janowie Lubelskim została założona w 2007 roku przez Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów, jako oddolna, niezależna inicjatywa, skupiająca sympatyków i admiratorów muzyki tradycyjnej. Szkoła swoją nazwę zawdzięcza „suce” staropolskiemu instrumentowi pochodzącemu z okolic Kocudzy, który na początku lat 90. XX wieku został na nowo odkryty i zrekonstruowany przez Zbigniewa Butryna.

 

* * *

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz rodziców do współpracy. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach muzycznych „Mistrz Tradycji” prosimy o kontakt: info@sukabilgorajska.pl, tel. 696067704 (Krzysztof Butryn).

Szczegóły na stronie:
http://www.sukabilgorajska.pl/mistrz-tradycji
https://web.facebook.com/Szko%C5%82a-Suki-Bi%C5%82gorajskiej-152070418177146/

 

Tekst: oprac. Szkoła Suki Biłgorajskiej
Fotografie: Marta Graban-Butryn