Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2015

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do wzięcia udziału w regionalnym etapie XIII edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2015″. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. LROT jest koordynatorem regionalnego etapu konkursu, a także dba o merytoryczną i promocyjną oprawę przedsięwzięcia. Zgłoszone w I etapie produkty zostaną poddane ocenie Internautów jak również Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2015″ otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT. Zgłoszenia do etapu regionalnego będą przyjmowane do dnia 21 sierpnia 2015 r. → za pośrednictwem aplikacji internetowej.

Instrukcja zgłaszania produktu krok po kroku jest dostępna w zakładce POMOC lub bezpośrednio na stronie: http://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel.

Termin rozstrzygnięcia etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia
4 września 2015 r.

Źródło: www.lubelskie.pl