Młodzi aktywni

18 listopada w ramach realizacji projektu „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży z terenu gminy Janów Lubelski”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, odbyło się spotkanie z grupą dzieci, które są uczestnikami projektu.

Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia komunikacji interpersonalnej czyli jak umiejętnie porozumiewać się z drugim człowiekiem, rozważano problem uzależnień i jakie mogą wypływać z tego zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Trenowano także asertywność i umiejętność stanowczego wyrażania siebie wobec innych, w tym umiejętność odmawiania picia alkoholu. Jako ostatni został przedstawiony problem przemocy wśród dzieci i młodzieży…