Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 10 dniowe zimowisko w Białym Dunajcu w dniach 20.01.2017 – 29.01.2017.

Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 10 dniowe zimowisko w Białym Dunajcu w dniach 20.01.2017 – 29.01.2017.

Uczestnikami zimowiska mogą być dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarszy uczestnik urodzony w 2001 roku), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania zimowiska.

Koszt udziału w zimowisku wynosi 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) w tym: pobyt na turnusie, wyżywienie, transport, koszty nauki jazdy na nartach, wypożyczenie sprzętu do jazdy, bilety wstępu na stok, opieka instruktora narciarstwa, transport na stok – wyjazdy są uzależnione od dogodnych do jazdy warunków pogodowych.

W tym roku LIR dysponuje 40 miejscami, dlatego o udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymaganych warunków.

Warunkiem udziału w zimowisku jest:

1. Spełnienie przez dziecko określonych powyżej warunków.
2. Zgłoszenie dziecka do udziału z zimowisku w Biurze LIR w Lublinie pod nr tel. (081) 443 60 75.
3. Wpłata 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) na konto KRIR: BGŻ BNP PARIBAS: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710. Z dopiskiem: 20.01.2017 – 29.01.2017 – Biały Dunajec oraz imię i nazwisko uczestnika.
4. Dostarczenie do Biura LIR wymaganych dokumentów: wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, zaświadczenia z KRUS oraz kopi wpłaty za udział w zimowisku.