Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej

lubelska_akademia_ekonomii_spolecznej

 

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do wzięcia udziału w projekcie „Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

W ramach projektu proponujemy Państwu możliwość:

Skorzystania z doradztwa/pomocy w zakresie: prawa, marketingu i księgowości w ramach Punktu doradztwa dla sektora ekonomii społecznej. Punkt doradczy wyposażony w komputer z internetem, telefon, fax, drukarkę, ksero, scaner dostępny będzie dla Państwa przez 12 godzin tygodniowo. W ramach wsparcia czekać będą na Państwa eksperci z zakresu prawa, marketingu i księgowości, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, pomogą wypełnić dokumenty, zaplanować działania marketingowe czy rozwiać wątpliwości w kwestiach księgowych.

Udziału w Akademii Liderów Ekonomii Społecznej w ramach której odbędzie się cykl warsztatów dotyczących zarządzania instytucjami sektora ES i kształtowania kompetencji liderskich i kreowaniu inicjatyw oddolnych. Szkolenia trwały będą 5 weekendów (2 dni x 8h) w grupach liczących 15 osób.