Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 – lubelskie

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim. Konferencja regionalna, współorganizowana przez Urząd Marszałkowski, ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r.
Spotkanie będzie stanowiło dla przedstawicieli JST oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030 r.
W województwie lubelskim konferencja zaplanowana została na dzień 16 stycznia 2019 roku w Białej Podlaskiej. Rejestracja możliwa jest poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-lubelskie/
Więcej informacji:
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/