Konkurs plastyczny – ”Janowskie Madonny”

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym ,,Janowskie Madonny” skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

Regulamin konkursu plastycznego ,,Janowska Madonna”

1. Organizatorem konkursu plastycznego ,,Janowska Madonna” jest Muzeum Regionalne oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: ksiądz dr Jacek Staszak proboszcz parafii P.w. Jana Chrzciciela, ksiądz dr Jacek Beksiński proboszcz parafii P.w. Świętej Jadwigi Królowej, Starosta Powiatu Janowskiego pan Jerzy Bielecki oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego pan Krzysztof Kołtyś.

2. Konkurs jest wydarzeniem w ramach uczczenia 370 rocznicy objawienia Matki Bożej Wojciechowi Boskiemu oraz 30 rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Janowskiej.

3. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych uczestników konkursu, poszerzenie wiedzy o koronacji wizerunku i kulcie Matki Bożej Janowskiej, kształcenie świadomości plastycznej w zakresie symboli chrześcijańskich oraz pobudzenia do większego zainteresowania osobą Matki Bożej

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej.