Konferencja pt. „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne. Nowe możliwości i rozwiązania”

Konferencja pt. „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne. Nowe możliwości i rozwiązania”

Producentów rolno-spożywczych z terenu województwa lubelskiego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne. Nowe możliwości i rozwiązania”. Spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z lubelskim oddziałem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Lubelskich Kucharzy, odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w Lublinie.

Celem podejmowanej inicjatywy jest wskazanie wszystkim zainteresowanym wytwórcom żywności, w tym rolnikom i kołom gospodyń wiejskich, najnowszych rozwiązań ułatwiających wytwarzanie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych na terenach wiejskich. Konferencja ma również na celu promocję działalności przetwórczej wśród właścicieli małych gospodarstw rolnych. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:

  • możliwości wykorzystania produktów tradycyjnych i regionalnych przy tworzeniu menu restauracji, jak i w żywieniu zbiorowym;
  • nowych ułatwień w rolniczym handlu detalicznym obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku;
  • nowych rozwiązań dla Kół Gospodyń Wiejskich obowiązujących od listopada 2018 roku;
  • możliwości pozyskania środków finansowych na 2019 rok w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
  • znakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „Produkt polski”.

Podczas konferencji przewidzieliśmy ponadto: promocję lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów, prezentację wydawnictwa promującego lubelskie wyroby wpisane na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych, a także degustację regionalnej żywności wysokiej jakości.

Państwa obecność na spotkaniu jest dla Samorządu Województwa Lubelskiego szczególnie ważna, gdyż nie tylko szczycimy się dotychczasowymi dokonaniami na polu lubelskiej produkcji rolno-spożywczej, które są przecież Państwa udziałem, ale jednocześnie dążymy do tego, by tę działalność rozwijać i wspierać.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o potwierdzenie udziału do 8 stycznia br. na adres e-mail: rafal.serej@lubelskie.pl lub nr tel. (81) 44 16 538.

DO POBRANIA