Konferencja dla Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Tradycyjnie, pod koniec roku organizujemy spotkanie wszystkich przedsiębiorców naszego regionu. Zachęcamy do uczestnictwa, ponieważ jest to jedna z niewielu okazji, kiedy ludzie, którzy pracują osobno, ale stanowią jedną grupę, mogą spotkać się, poznać, wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty.
W tym roku, jednym z punktów programu, będzie prezentacja gruntownych zmian w prawie gospodarczym przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju. W związku z tym, przedstawiciele Ministerstwa zwracają się do nas z prośbą o aktywne włączenie się do tych prac
oraz przygotowanie własnych uwag, pomysłów, spostrzeżeń i propozycji zmian ważnych
z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do dyskusji podczas spotkania.

11.00-11.15 Powitanie uczestników

  • Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego

11.15-12.00 Poznajmy się – nowi przedsiębiorcy w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej „Borownica” – prezentacja firm, perspektywy współpracy

  • Zbigniew Miodowski, Prezes ZinkPower Wschód Sp. z o.o.
  • Ruslan Monich, Prezes BIORG Company Better Life Sp. z o.o.
  • Maciej Grzyb, Prezes Pronatura Sp. z o.o.
  • Piotr Skrzypek, BUDOWNICTWO

12.00-12.15 Projekty Ministerstwa Rozwoju na rzecz ułatwiania i rozwoju działalności gospodarczej – Konstytucja dla Biznesu, Pakiet „100 zmian dla firm”

  • Krzysztof Partyka, Radca Ministra, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju

12.15-12.30 Polska Strefa Inwestycji – nowe podejście do Specjalnych Stref Ekonomicznych

  • Maciej Lachowski, Radca Ministra, Departament Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.00 Fundusze i programy rynku pracy na rok 2018

  • Tomasz Kaproń, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

13.00-13.30 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

  • Bartłomiej Martys, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

13.30 – Dyskusja, poczęstunek

Swoją ofertę zaprezentują również:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w LubliniePreferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA –  Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej – pożyczki, poręczenia, dotacje, szkolenia