Konferencja dla Przedsiębiorców

Konferencja dla Przedsiębiorców

10 października 2018 r.
Janowski Ośrodek Kultury, Sala Taras Plastyczny, II piętro

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Mamy nadzieję, że każdy Przedsiębiorca znajdzie tu coś dla siebie. Na konferencji zostanie zaprezentowana szeroka oferta instytucji zajmujących się dystrybucją środków unijnych dla mikro, małych, średnich i dużych firm reprezentujących różne branże, w tym turystyczną.
Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w krótkiej prezentacji omówią zmiany
w prawie gospodarczym, następnie zapraszają do ich komentowania, zgłaszania propozycji, uwag
i problemów z jakimi na co dzień borykają się Przedsiębiorcy.
Spotkanie zakończy się konsultacjami „stolikowymi”. Uczestnicy będą mieli sposobność skorzystać
z wiedzy i rad ekspertów uczestniczących w konferencji.

11.00-11.15 Powitanie uczestników

  • Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego

11.15-11.30 Usługi finansowe ARP SA dla przedsiębiorstw – produkty pożyczkowe, tereny inwestycyjne

  • Andrzej Jędryczek, specjalista ds. sprzedaży, Zespół ds. Kontrahentów, Agencja Rozwoju Przemysłu  S.A.

11.30-12.00 Możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  • Marceli Niezgoda, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

12.00-12.15 Wsparcie dla przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020

  • Oddział Funduszy Europejskich, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-12.45 Przegląd najnowszych zmian w prawie gospodarczym realizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

  • Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

12.45- Dyskusja, konsultacje indywidualne przy stolikach, poczęstunek

Swoją ofertę zaprezentują również:

  • Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA –  Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej – pożyczki, poręczenia, dotacje, szkolenia
  • Lubelska Fundacja Rozwoju  – Pożyczki preferencyjne dla firm
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Janowie LubelskimZUS  dla biznesu