Konferencja dla Przedsiębiorców – 14.10.2021

Zaproszenie

na Konferencję dla Przedsiębiorców,

która odbędzie się dnia 14 października 2021r. o godz. 1100

w Sali Widowiskowej, parter, Janowski Ośrodek Kultury

(ul. Jana Pawła II 3, Janów Lubelski)

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

Program spotkania:

11. 00 – 11.15 – Powitanie uczestników
Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego

11.15 – 11.30 –  Wspieramy przedsiębiorczych – promujemy innowacyjnych. Instrumenty wsparcia dla inwestorów TSSE EURO – PARK WISŁOSAN
Janusz Miś, Ekspert – Koordynator Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Tarnobrzegu
11.30 – 11.45 – ARP COP Lublin – Instrumenty wsparcia dla biznesu lokalnego
Beata Janczak, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Lublinie
11.45 – 12.00 – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Janowskim, Gminą Janów Lubelski a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie opracowania koncepcji Parku Przemysłowego Janów Lubelski
Artur Pizoń  Starosta Janowski, Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego,  Zygmunt Cholewiński Wicedyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu SA o. w Tarnobrzegu
12.00 – 12.15 – Pożyczki unijne dla MŚP z woj. lubelskiego
Joanna Kulik, Lubelska Fundacja Rozwoju
12.15 – 12.45 – Gmina Janów Lubelski – dziś i jutro 
Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
12.45 – Indywidualne konsultacje z prelegentami, poczęstunek