KGW mogą pozyskać dotację

W czwartek 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Dzięki nowym przepisom, te zasłużone dla wsi organizacje, kultywujące tradycję mogą otrzymać osobowość prawną. Będą także miały możliwość ubiegania się poprzez ARiMR o wsparcie z budżetu Państwa. KGW może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań.
Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą o KGW, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło i ma obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wówczas zyskuje osobowość prawną. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.
Koło gospodyń według ustawy jest dobrowolną, niezależną, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Koła mogą współpracować i współdziałać ze sobą – zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. W działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat.

 

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich:

http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html