Janowski Wrzesień 1939 – 75 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

75_lecie_ii_wojny_swiatowej