Informacja

Klub Aktywnych Ruchowo
„Rekreo – Styl”
w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 16
23 – 300 Janów Lubelski                                       

I N F O R M A C J A

Klub Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim w okresie od 15.10.2022 r. do 20 12.2022 r. realizuje zadanie publiczne na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: „Szkolenie narciarstwa biegowego oraz łyżwiarstwa – 2022”.

W ramach zadania Klub przeprowadzi pogadanki o tych dyscyplinach rekreacji i o zdrowym stylu życia; będzie też szkolenie praktyczne.

Miejscami realizacji będzie sala siedziby Klubu w Domu Nauczyciela oraz tereny narciarskie i lodowiska w Janowie Lubelskim. W razie braku dostępności śniegu i lodu będą wyjazdy do ośrodków narciarskich posiadających sztuczne naśnieżanie i na sztuczne lodowiska.

Celem głównym zadania jest rozwój narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa poprzez specjalistyczne szkolenie osób aktywnych.

Zakładane rezultaty bezpośrednie wśród uczestników to: większa wiedza o narciarstwie biegowym i łyżwiarstwie, wiedza o wpływie tej aktywności ruchowej na stan zdrowia, umiejętność podstawowej jazdy na sprzęcie, zainteresowanie się stałym uprawianiem tych dyscyplin.

Zakładane rezultaty po realizacji zadania to: popularyzacja tych dyscyplin w Janowie Lubelskim, wyznaczenie nowych tras i szlaków nart biegowych, wytyczanie torowisk nart biegowych skuterem śnieżnym w Parku Rekreacji Zoom Natury, udział w jazdach innych uczestników posiadających narty biegowe: MDP OSP w Janowie Lubelskim, miejscowe szkoły.

Zapisy w siedzibie Klubu – na podstawie deklaracji.

Koordynator: Antoni Sydor – Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej,

Instruktor Rekreacji Ruchowej, Instruktor Sportu

                                      Za Zarząd Klubu   

                                               Sekretarz                          Skarbnik

                                               Małgorzata Tatko               Krystyna Łukasiewicz