III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA GARNCARSKIE

III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA GARNCARSKIE
Łążek Garncarski
25-27 czerwca 2009
godz. 10.00-16.00

Ziemia Janowska od wieków słynie z wytwarzanej w Łążku Garncarskim ceramiki. Zaliczana do najpiękniejszych ceramik malowanych w Polsce ceramika łążkowska, wyróżnia się bogatą skalą barw, wspaniałą ornamentyką. Łążek Garncarski jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych i jednym z nielicznych wciąż działających ośrodków garncarskich. Do drugiej połowy lat 80-tych XX wieku pracował tu, nieżyjący już garncarz – mistrz Mateusz Startek, laureat nagrody im. Oskara Kolberga. Obecnie tradycje łążkowskiego garncarstwa kontynuują: Adam Żelazko, Mieczysław Żelazko i Henryk Kurzyna, którzy wyrabiają ceramikę nawiązującą formą, kształtem i zdobnictwem do tradycyjnej…