Goście z Mołdawii z wizytą w Lokalnej Grupie Działania “Leśny Krąg”

Goście z Mołdawii z wizytą w Lokalnej Grupie Działania “Leśny Krąg”

6 listopada w ramach wizyty kulturalno – gospodarczej do LGD zawitała delegacja samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z Mołdawii. Pani Janina Skubik przedstawiła grupie historię oraz zasady funkcjonowania Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg”, a także zrealizowane projekty. Następnie delegacja wraz z pracownikami LGD udała się do Zdziłowic oraz Wierzchowisk, aby przyjrzeć się inwestycjom zrealizowanym ze środków PROW. Delegacji mołdawskiej towarzyszyła Natalia Gmurkowska – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie.