Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza na Kursy: Obsługi kasy fiskalnej, Komputerowy i Florystyczny

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza na Kursy: Obsługi kasy fiskalnej, Komputerowy i Florystyczny