Działanie 3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP. Nabór wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Jest to konkurs przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług
  • zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

Termin składania wniosków: od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu:

http://lawp.rpo.lubelskie.pl/nabor-691-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_nabor.html