DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

666- PlakatA4_MB

Informujemy, że firma EURO-FORUM Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt oferuje:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania profesjonalnego biznesplanu.

  1. Bloki szkoleniowe dostosowane do wiedzy i zapotrzebowania uczestniczek,
  2. Zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
  3. Zapewniony zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000,00 zł wypłacana jednorazowo po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

3. Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1 850,00 zł miesięcznie dla wszystkich uczestniczek, które otrzymały jednorazową dotację.

4. Profesjonalne doradztwo biznesowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział Panie, które spełniają łącznie następujące warunki:

– zamieszkują województwo lubelskie,

– są w wieku 30 lat lub więcej,

– pozostają bez pracy.

Dodatkowe punkty w trakcie naboru będą mogły uzyskać Panie, które spełnią jedno lub kilka z poniższych kryteriów premiujących:

– są zarejestrowane w KRUS i zadeklarują przejście do ZUS w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

– są w wieku 50 lat i więcej,

– długotrwale pozostają bez pracy (tj. min. 12 miesięcy),

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

– posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PLANOWANA JEST NA PIERWSZĄ POŁOWĘ KWIETNIA 2017 R.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://mb.euro-forum.com.pl,

pod numerem telefonu: 81 534 95 72,

pod adresem email: l.piorowski@euro-forum.com.pl,

oraz w biurze projektu: ul. Graniczna 4, II piętro, 20-010 Lublin.