„Do szopy, hej pasterze”

Zespół „Jarzębina” uczestniczył  w szczególnym wydarzeniu na  XVIII Międzynarodowym Spotkaniu Kolędników – Dudziarzy, Poznań-Połajewo (wielkopolska) w dniach 19-21 stycznia 2018 r.  Było to spotkania, które odbywa się od 2000 roku, w każdą trzecią niedzielę stycznia w Połajewie. Na to kolędowanie zjeżdżają się dudziarze, koźlarze i  gajdosze z całej Europy, by swą grą i śpiewem nawiązać do dawnego kolędowania z instrumentami dudowymi.  W tegorocznych spotkaniach mogliśmy posłuchać i wspólnie kolędować w różnych miejscowościach, w domach wybranych mieszkańców i miejscach sakralnych  z  zespołami:, z Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy i kapelami dudziarskimi z Wielkopolski.

Tradycją spotkań kolędniczych jest Msza Pasterska, która odbyła się w niedzielę 21 stycznia  w zabytkowym połajewskim kościele, którą  koncelebrowali: ks. bp Zdzisław Fortuniak oraz ks. Peter Matis z Konkatedry Siedmiu Boleści NMP w Popradzie(Słowacja).

Po zakończeniu mszy świętej wszyscy uczestnicy i miejscowi przebierańcy przeszliśmy zwartym korowodem do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się koncert galowy. Zespół Jarzębina zaprezentował dawne kolędy życzące i pastorałki głównie a capella wyśpiewane w naszej kocudzkiej gwarze oraz zaprosił uczestników do swojego stoiska na degustację tradycyjnych lokalnych wyrobów z kaszy gryczanej, jaglanej oraz opiekanego serka.  Trzydniowy pobyt Jarzębiny sfinansował Organizator tego wydarzenia.  Kolędowe nuty wedrujących dudziarzy-gajdoszy i Jarzębiny zabrzmiały głośniej i dalej….. .

Tekst i foto:Irena Krawiec