„Cudze chwalicie swego nie znacie” – projekt Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego

„Cudze chwalicie swego nie znacie” – projekt Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego rozpoczyna realizację projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie” w ramach Konkursu Grantowego w Powiecie Janowskim finansowanego przez Starostwo Powiatowe i LGD ”Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim.

Dnia 28 lipca 2015 r. realizujemy pierwsze działanie – będzie to wycieczka rowerowa i warsztaty rękodzieła ludowego w Momotach Dolnych u pani Bronisławy Jargieło.

Celem głównym projektu jest integracja wielopokoleniowa, edukacja na temat tradycji ludowych i ludziach którzy je kultywują, edukacja historyczna, promocja zdrowego stylu życia i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej.

Wakacyjne, międzypokoleniowe spotkania prezentujące ginący zawód garncarza i ginącą umiejętność wykonywania kwiatów z bibuły, pająków, pisanek, rózg to dwa zorganizowane spotkania dla 20 osobowej grupy stanowionej przez dorosłych i dzieci w wieku 10 do 18 lat. Spotkania będą odbywały się w miesiącu lipcu i sierpniu. Jedno w pracowni garncarskiej pana Adama Żelazko w Łążku Garncarskim. Drugie spotkanie u twórczyni ludowej pani Bronisławy Jargieło w Momotach Dolnych. Prowadzone będą przez autentycznych twórców ludowych, od pokoleń zajmujących się kultywowanie tradycji naszego regionu. Ponadto na trasie rowerowego przejazdu z Janowa Lubelskiego do Łążka Garncarskiego czy z Janowa Lubelskiego do Momot zaplanowane jest zwiedzanie miejsc ciekawych historycznie, archeologicznie i kulturowo: Pikule, Szklarnia, Kruczek, Momoty Górne, a przede wszystkim kapliczki i krzyże przydrożne na trasie przejazdu. W miejscach tych dzięki przewodnikowi grupa zdobędzie wiedzę historyczną i kulturową.

W/ w działania będą miały charakter integracyjny, międzypokoleniowy, będą promować aktywny styl życia, zachęcać dzieci i młodzież do aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Przyczynią się do rozwoju więzi rodzinnych, sąsiedzkich, kulturowych, pogłębią wiedzę na temat historii oraz tradycyjnej kultury ludowej naszego regionu. We wrześniu w Janowskim Ośrodku Kultury zorganizowana zostanie wystawa zdjęciowa z w/w działań udostępniana społeczności janowskiej.

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa – kontakt z organizatorami pod Nr Tel: 600217165.

Lidia Tryka – Prezes SKPJ

                                                                                                                         herb_300LGD_okrag__e_logoRETINA

Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim  oraz Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” w ramach Konkursu Grantowego 2015.