Bezpłatne szkolenie “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Bezpłatne szkolenie “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne szkolenie “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.

Moduł I to szkolenie podstawowe, którego celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

 

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i małych miast.

 

Tematyka szkolenia:

 

  1. Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.
  2. Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego
  3. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

 

Terminy i miejsca szkoleń: 17-18.05.2018r., Lublin (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

 

 

Więcej informacji:  http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/

Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie (dojazd we własnym zakresie).

 

Kontakt z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl .