Bezpłatne szkolenia oraz dyżur doradcy NGO

Lokalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Więcej i lepiej – wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. (skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego: pracowników, członków oraz wolontariuszy).

Termin szkolenia: 29, 30 czerwca, 01 lipca 2012 r.
Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro
Wykładowca: Justyna Bartosiewicz