Aktywny Dziadek, Aktywna Babcia

Rejonowy Oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim, kolejny raz korzysta z regrantingu i realizuje w II połowie 2015 roku zadanie publiczne dla starszego pokolenia.

Trwa rekrutacja do projektu realizowanego przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/R w Janowie Lubelskim. Projekt pt. Aktywny Dziadek, Aktywna Babcia jest pierwszym z cyklu szkoleń dla Super Babci i Super Dziadka w Janowie Lubelskim. To jedna z form edukacyjnych dla ludzi po okresie aktywności zawodowej.

W środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich funkcjonuje model rodzin wielopokoleniowych, przyjmuje się, że babcie i dziadkowie wspierają rodziców w opiece i wychowaniu wnuków.

Rola babci i dziadka jest trudna i wymaga specjalnego przygotowania. Dziadkowie, żeby mogli dobrze wypełniać funkcje opiekunów i wychowawców, niezbędna jest im wiedza z zakresu psychologii pedagogiki i potrzeb dziecka w zmieniającej się rzeczywistości. Jest to projekt, którego realizacja umożliwi babciom i dziadkom poznanie nowych metod wychowawczych i odnalezienie swojego miejsca w zmieniającym się modelu rodziny, a wnukom pozwoli godnie przeżywać dzieciństwo i młode lata w rodzinie.

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów dla babć i dziadków posiadających wnuki od 1 – 10 lat, odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych.

Aktywny Dziadek, Aktywna Babcia to projekt, który jest kontynuacją funkcjonującej już w Powiecie Janowskim Emeryckiej Grupy Teatralnej posiadającej doświadczenia w kontaktach z najmłodszymi.

Koordynator Zofia Widz – Baryła

kontakt: tel. 663014663

                                                                                                                                  herb_300LGD_okrag__e_logoRETINA

Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim  oraz Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” w ramach Konkursu Grantowego 2015.