Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła operatorów drugiej edycji Akademii Menadżera MŚP. Wybrane organizacje zapewnią sprofilowane wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm w obszarze zarządzania . Operatorzy zbadają potrzeby oraz luki kompetencyjne uczestników – kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego – i pomogą w doborze odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych. Na każdą z nich można uzyskać do 7,5 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Przystosowanie przedsiębiorstw i jego pracowników do zmian jest decydujące z punktu widzenia przeżywalności i długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Wykorzystywanie szans i możliwości zmian może stać się impulsem do rozwoju firmy.
Jedną z nich może być udział w programie Akademia Menadżera MŚP.

Akademia Menadżera MŚP oferuje mikro-, małym i średni przedsiębiorcom możliwość skorzystanie z najlepszych programów doradczo-szkoleniowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zrefundowanie kosztów z tym związanych. Dofinansowane mogą być wyłącznie te usługi, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych i mieszczą w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich. Firmy zainteresowane udziałem w Akademii  mogą zgłaszać się do operatorów, którzy będą pośredniczyć w doborze oferty, rozliczaniu i zrefundowaniu przedsiębiorstwom kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo.

 

PARP wybrała operatorów, którzy będą odpowiedzialni za obsługę i udzielanie wsparcia Akademii Menadżera MŚP 2 w pięciu makroregionach obejmujących obszar całego kraju:

 

  • Makroregion 1 (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie), ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa;
  • Makroregion 2 (województwa: mazowieckie, lubelskie), Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa;
  • Makroregion 3 (województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie), Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz;
  • Makroregion 4 (województwa: łódzkie, opolskie i śląskie), Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź;
  • Makroregion 5 (województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie), Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań.

Dla kogo?

W ramach tej edycji Akademii Menadżera MŚP możliwe jest przeszkolenie ponad 4 tys. osób. Oferta jest kierowana do właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz tych wobec których właściciele mają plany awansu na stanowiska kierownicze. W projekcie mogą wziąć również udział przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w ramach pierwszej edycji Akademii.

 

Dofinansowanie

Kwota wsparcia jaką może otrzymać przedsiębiorstwo uzależniona jest od wielkości firmy i makroregionu. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wartości usług rozwojowych netto, co oznacza, że pozostałe 20 proc. i VAT muszą zapewnić przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Na usługi szkoleniowe i doradztwo obowiązują limity kosztowe przeliczone na osobogodzinę.
W przypadku szkoleń limit dofinansowania wynosi 140 zł netto, a w przypadku doradztwa 200 zł netto.

 

Jak skorzystać?

Firmy zainteresowane udziałem w Akademii Menadżera MŚP wypełniają formularz dostępny na stronie PARP. Wybór operatora obsługującego przedsiębiorcę następuje zgodnie z adresem głównej siedziby przedsiębiorstwa. Nabór wniosków potrwa do 31 maja 2022 roku.

 

Więcej informacji o programie: Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców