Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie

ZAPROSZENIE

Niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej nr 16, na podstawie §19 pkt 4 ppkt 1 oraz §19 pkt 7 Statutu zaprasza Pana/Panią do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w dniu 19 października (środa) 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku wymaganej do podjęcia uchwał ilości członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w tym sam dniu co pierwszy termin, na godzinę 13.15, gdzie Walne Zebranie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków (§19 pkt 14 Statutu).

Z wyrazami szacunku:

Aneta Kuźnicka
Wiceprezes Stowarzyszenia
LGD „Leśny Krąg”

Zaproszenie i Porządek obrad