Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania współpracą i partnerstwem rolników, producentów, przetwórców oraz przedstawicieli innych sektorów mających wpływ na produkcję, przetwarzanie i dystrybucję wysokiej jakości żywności z uwzględnieniem działalności inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
W ramach projektu oferujemy udział w Konferencji „Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym” (4 października 2020r.) oraz warsztatach „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria” (6 i 8 października 2020r).
Obydwa wydarzenia odbędą się w Inkubatorze Przetwórstwa Produktów Pszczelich
w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 14.

Zgłoszenia można dokonać pod nr tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28 do dnia 1 października 2020r.
Poniżej plakat informacyjny oraz program konferencji i warsztatów.

Program_konferencja

Program_warsztaty