Zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

LGD logo

LGD logo

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” planuje wzięcie udziału w krajowym projekcie współpracy pt. „Promocja walorów turystycznych obszaru” w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020, dotyczącym promocji produktu lokalnego. W ramach projektu planowane są warsztaty kulinarne, podczas których będą zaprezentowane przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich potrawy z produktów regionalnych, oraz wydanie publikacji w której zostaną zamieszczone najciekawsze przepisy, wraz ze zdjęciami.

W związku z tym zapraszamy zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania chęci udziału w warsztatach. Warsztaty będą mieć charakter promocyjny.

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który przesyłamy Państwu w załączniku.

Aneta Kuźnicka
Prezes Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” Janów Lubelski
ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski
Tel. 158722652
biuro@lesnykrag.pl