Zapraszamy na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” organizuje spotkanie obejmujące partycypację społeczności lokalnej gminy JANÓW LUBELSKI w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkania posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb z Państwa terenu. Ponadto chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Spotkanie ma na celu włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przeprowadzenie analizy SWOT:

 

  • analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
  • określenia celów strategicznych, celów szczegółowych i przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu, produktu
  • przygotowanie planu komunikacji społecznej.

 

Data spotkania: 29.07.2015 r. – (Środa) godz. 10:00

Miejsce spotkania: Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 3, Janów Lubelski