Zapraszamy mieszkańców sołectw: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci oraz Andrzejów na spotkanie

Zapraszamy mieszkańców sołectw: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci oraz Andrzejów na spotkanie

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Leśny Krąg”

serdecznie zaprasza na spotkanie Społeczności Lokalnej

Jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, lokalnym liderem, przedstawicielem Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ośrodka Kultury, działasz w Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, stowarzyszeniu, lub fundacji?

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?
Zapraszamy mieszkańców sołectw: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci oraz Andrzejów na spotkanie do Gminnego Centrum Kultury
i Promocji w Godziszowie

Informacje uzyskane od Państwa pomogą określić jaką część przyszłego budżetu przeznaczyć na wsparcie przedsiębiorczości oraz pozostałe działania i jakie projekty będą chcieli Państwo realizować.

Data  spotkania: 28.09.2015 r. – (poniedziałek) godz.  17.30

Miejsce  spotkania: Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Godziszowie

Serdecznie zapraszamy