Zakup wyposażenia dla GOK w Modliborzycach

Zestaw_nag__o__nieniowy

 

Zakończyliśmy realizację projektu p.n. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach, niezbędnego do realizacji imprez plenerowych”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Został zakupiony zestaw aktywnych kolumn nagłośnienia frontowego – strona lewa i prawa (2 szt. JBL PRX 715 i 2 szt. JBL PRX 735) wraz z dwiema aktywnymi kolumnami odsłuchu scenicznego (JBL PRX 712) i pokrowcami oraz dwa, wysokiej jakości, namioty ekspresowe, przy czym mniejszy (o wymiarach 2x2m) będzie służył jako osłona stanowiska realizacji dźwięku, natomiast większy (o wymiarach 3×4,5m) wykorzystany zostanie jako garderoba dla występujących artystów podczas imprez plenerowych.

Całkowity koszt zadania – 33 250,72 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 21 626,48 zł

Wkład własny – 11624,24 zł

pasek_logo2 2007-2013